Pons de Capdoill

Link to Melody BEdT IDsort descending Troubadour Attribution in Manuscript Incipit in Manuscript Melody Source Genre Number of Phrases
375014 375,014 Pons de Capdoill none Loiaus amis cui amors tient W 202v canso 08
375016 375,016 Pons de Capdoill Pons de Capdoill Meillz co(n) nopot dir ni pes/sar G 078v-079r canso 08
375019 375,019 Pons de Capdoill Pons de Capdoill Seu fi ni dis nuilla sazon G 079r canso 08
375027X 375,027 Pons de Capdoill none Uns gais conors mi fai gaiemen far X 090v canso 09
375027R 375,027 Pons de Capdoill Pons de Capdoill Us gays conortz me fay gaya men far R 055v-056r canso 09