Richart de Berbezill

Link to Melody BEdT IDsort descending Troubadour Attribution in Manuscript Incipit in Manuscript Melody Source Genre Number of Phrases
421001G 421,001 Richart de Berbezill Richart de Berbezill Atressi co(n) loleos G 060v canso 09
421001W 421,001 Richart de Berbezill none Ausement com li lyons W 195v canso 09
421002G 421,002 Richart de Berbezill Richart de Berbezill Atressi (con)lolifanz G 063r canso 11
421002W 421,002 Richart de Berbezill none Ausement com lo lifans W 195v canso 12
421002X 421,002 Richart de Berbezill none Ausiment con lolifant X 084r-084v canso 11
421003 421,003 Richart de Berbezill none Ausiment con perceuals X 085r canso 11
421006 421,006 Richart de Berbezill none [beginning excised] [Lo nous mes d'abril comensa] W 189v canso 09* (1* extant)
421010 421,010 Richart de Berbezill none Tuit demandent quest devengude amors W 200r-v canso 08