Anglès Guiraut 1975

Source: 
Anglès, Higini. "Les melodies del trobador Guiraut Riquier," Estudis Universitaris Catalans XI (1926): 1-78. (or Scripta Musicologica I (1975): 449-529.