Cuesta

Source: 
Cuesta, Ismael Fernandez de la. Las Cançons dels Trobadors. Toulouse: Institut d'estudis occitans, 1979.