Melodies by Incipit

A | B |C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

Incipit in Manuscript Standard Incipit BEdT ID Troubadour Attribution in Manuscript Link to Melody
A chantar mes al cor que no deurie A chantar m'er de so qu' eu no volria 046,002 Beatriz de Dia none 46002
A l'entrada del tens clar A lentrade del tens clar 461,012 Anonymous none 461012
A lentrada del tans florit A l'entrada del tans florit 461,013 Anonymous none 461013
A mon dan soy esforsieus A mon dan sui esforcius 248,008 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248008
A penas say do(n) maprenh A penas sai don m'apreing 406,007 Raimon de Miraval Raimon de Miraval 406007R
A semblan del rey tirs Al semblan del rei ties 167,004 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit 167004
A tantas bonas chansos A! tantas bonas chansos 070,008 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn 70008
Aa qa(n)t gen uenz (et)aqant pauc dafa(n) A! quan gen vens et ab quan pauc d'afan 155,003 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla 155003G
Ab ioi mou lo uers el començ Ab joi mou lo vers e.l comens 070,001 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn 70001G
Ab ioi muou lo uers el comens Ab joi mou lo vers e.l comens 070,001 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn 70001R
Ab ioi qim demora En joi que.m demora 366,015 Peirol Peirol 366015
Ab lo temps agradieu gay Ab lo temps agradiu, gai 248,001 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248001
Ab pauc er descauzitz Ab pauc er decazutz 248,002 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248002
Ainz non moru pir amar ni per al Anc no mori per amor ni per al 364,004 Peire Vidal none 364004X
Aisi com es gensers pascors Aissi cum es genser pascor 406,002 Raimon de Miraval Raimon de Miraval 406002R
Aisi com es sobro(n)rada Aissi quon es sobronrada 248,007 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248007
Aisi com selh que franchamens estay Aissi com cel que francamen estai 248,005 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248005
Aisi pert poder amors Aissi pert poder amors 248,006 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248006
Aissi co(m) cel cama enones amaz Aissi com cel qu'am' e non es amatz 030,003 Arnaut de Maroill Arnaut de Maroill 30003
Aissi co(n) es genzer pascors Aissi cum es genser pascor 406,002 Raimon de Miraval Raimon de Miraval 406002G
Aital dona co yeu say Aital domna com eu sai 047,003 Berenguier de Palazol Berenguier de Palazol 47003
Am la fresca clartat Ab la fresca clardat 047,001 Berenguier de Palazol Berenguier de Palazol 47001
Amis Bernart de Ventadorn Amics Bernartz de Ventadorn 323,004 Peire d'Alvergne Peire Vidal 323004
Amore mart con fuoc am flama Amors m'art con fuoc ab flama 461,020a Anonymous none 461,020a
Amore, merce no sia no ti abandonasses Amore, merce no sia no ti abandonasses 461,020b Anonymous none 461,020b
Amors e q(ue)us es ueiaire Amors, e ! que.us es vejaire 070,004 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn 70004
Amors m(er)ce no mueira tan souen Amors, merce! no moira tan soven 155,001 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla 155001R
Amors merce n(o) muora ta(n) soue(n) Amors, merce! no moira tan soven 155,001 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla 155001G
Amors p(us) a uos falh poders Amors, pos a vos faill poders 248,010 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248010
Anc enemics qeu agues Anc enemics qu'eu agues 457,003 Uc de Saint Circ Uc de Saint Circ 457003
Anc may p(er) aital razo(n) Anc mais per aital razo 248,012 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248012
Anc no mori p(er) amor ni p(er) als Anc no mori per amor ni per al 364,004 Peire Vidal Peire Vidal 364004R
Anc no mori p(er) amor ni per/al Anc no mori per amor ni per al 364,004 Peire Vidal Peire Vidal 364004G
Anc non agui nulh temps de far chanso Anc non aigui nul temps de far chanso 248,013 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248013
Apenas sai don maprei(n)g A penas sai don m'apreing 406,007 Raimon de Miraval Raimon de Miraval 406007G
Ar ma cosselhatz senhors Ara·m conseillatz seignor 070,006 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn 70006R
Ar mi puesc yeu lauzar damor Ar mi posc eu lauzar d'amor 335,007 Peire Cardenal Peire Cardenal 335007
Ara lausetz, lauset, lauser li comandamen Ara l'ausetz 461,027b Anonymous none 461,027b
Ara pot ma dona saber Ara pot ma domna saber 305,006 Monge de Montaudo Monge de Montaudo 305006
Aram co(n)seillaz seignor Ara·m conseillatz seignor 070,006 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn 70006G
Aras pot hom conoisser e proar Ara pot hom conoisser e proar 392,003 Raimbaut de Vaqueiras Raimbaut de Vaqueiras 392003
Atressi (con)lolifanz Atressi cum l'orifans 421,002 Richart de Berbezill Richart de Berbezill 421002G
Atressi ay guerreyat ab amor Eissament ai guerrejat ab amor 392,013 Raimbaut de Vaqueiras Raimbaut de Vaqueiras 392013
Atressi co(n) lachandella Atressi com la candela 355,005 Peire Raimon de Toloza Peire Raimon de Toloza 355005
Atressi co(n) loleos Atressi cum lo leos 421,001 Richart de Berbezill Richart de Berbezill 421001G
Atressi col signes fay Atressi co.l signes fai 366,002 Peirol Peirol 366002
Atressim p(re)n com fai aliugador Atressi.m pren com fai al jogador 010,012 Aimeric de Pegulhan n/a 10012
Ausement com li lyons Atressi cum lo leos 421,001 Richart de Berbezill none 421001W
Ausement com lo lifans Atressi cum l'orifans 421,002 Richart de Berbezill none 421002W
Ausiment con lolifant Atressi cum l'orifans 421,002 Richart de Berbezill none 421002X
Ausiment con perceuals Atressi cum Persavaus 421,003 Richart de Berbezill none 421003
Ay tan gen uens (et) ab tan pauc dafan A! quan gen vens et ab quan pauc d'afan 155,003 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla 155003R