Melodies by Incipit

A | B |C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

Incipit in Manuscript Standard Incipitsort descending BEdT ID Troubadour Attribution in Manuscript Link to Melody
En ioi mos lou vers et comens Ab joi mou lo vers e.l comens 070,001 Bernart de Ventadorn none 70001W
Ensi com eu sab mar Aissi cum eu sab triar 461,009 Anonymous none 461009
Er ab la forsa del freys Ar ab la forsa dels freis 406,008 Raimon de Miraval Raimon de Miraval 406008
Er agrobs q(uem) aizis Ara m'agr'ops que m'aizis 406,009 Raimon de Miraval Raimon de Miraval 406009
Ere non ve luisir soleill Ara no vei luzir soleill 070,007 Bernart de Ventadorn Peire Vidal 70007W
Eras no uei luzir solelh Ara no vei luzir soleill 070,007 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn 70007R
Era no(n) uei luzir solleill Ara no vei luzir soleill 070,007 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn 70007G
Eram req(ue)r sa costume son us Ara.m requier sa costum'e son us 392,002 Raimbaut de Vaqueiras Raimbaut de Vaqueiras 392002
Ensement com la panthere Eissamen com la pantera 461,102 Anonymous none 461102
Enamor trob alqes enqem re / frai(n)g En amor trop alques en que.m refraing 010,025 Aimeric de Pegulhan n/a 10025G
En amor truep alques en quem refra(n)h En amor trop alques en que.m refraing 010,025 Aimeric de Pegulhan Aimeric de Pegulhan 10025R
En re nos melhur En re no.s meillura 248,026 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248026
Enta(n)ta guisa(m) mena amors En tanta guiza.m men' amors 194,006 Gui d'Uisel Gui d'Uisel 194006
En tot cant huey saupes En tot quan qu'eu saupes 248,027 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248027
Eu ensi preig om fai al pescador Enaissi.m pren com fai al pescador 223,003 Guillem Magret none 223003
Entre dos uolers soi pessieus Entre dos volers sui pensius 406,028 Raimon de Miraval Raimon de Miraval 406028
En la vostre maintenence Greu feira nuls hom faillensa 155,010 Folquet de Marseilla none 155010W