Melodies by Incipit

A | B |C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

Incipit in Manuscript Standard Incipit BEdT ID Troubadour Attribution in Manuscript Link to Melody
P(us) mi preiatz senhor Pos mi pregatz, seignor 070,036 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn 70036R
Pax in nomine domini Pax! in nomine Domini 293,035 Marcabru none 293035
Per deu amors ben sabez ueram(en) Per deu, amors, be sabetz veramen 155,016 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla 155016G
Per dieu amors be sabetz ueramen Per deu, amors, be sabetz veramen 155,016 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla 155016R
Per proar si pro priuatz Per proar si pro privatz 248,062 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248062
Per vos m'esjau domna del firmament [P]ar vous mesiau donc dis firmantet 461,192a Anonymous Anonymous 461192a
Perdan qe damor mauegna Per dan que d'amor m'aveigna 366,026 Peirol Peirol 366026
Persolaz daltrui chan soue(n) Per solatz d'autrui chan soven 010,041 Aimeric de Pegulhan n/a 10041
Ples de t(ri)stor Ples de tristor, marritz e doloiros 248,063 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248063
Poc ve gent que l'iverns s'irais Pos vezem que l'iverns s'irais 461,197 Anonymous Anonymous 461197
Pois tornaz sui en(pro)enza Pos tornatz sui en Proensa 364,037 Peire Vidal Peire Vidal 364037
Pos anc nous ualc amors Pos anc no.us valc amors, seign'en Bertran 189,005 Granet none 189005
Pos p(re)gaz mi seignor Pos mi pregatz, seignor 070,036 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn 70036G
Pos quieu vey la fuella Pos qu'ieu vey la fuella 461,196 Anonymous none 461196
Pos ta(n) mes forcha amors Pos tan mi fors'amors que mi fai entremetre 234,016 Guillem de Saint Leidier Guillem de Saint Leidier 234016G
Poz a saber mi uen (et) cres Pos tals sabers mi sors e.m creis 389,036 Raimbaut d'Aurenga none 389036
Pus astres nom es donatz Pos astres no m'es donatz 248,065 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248065
Pus sabers nom val ni sens Pos sabers no.m val ni sens 248,066 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248066
Pus tan mi forsamors que mi fay entremetre Pos tan mi fors'amors que mi fai entremetre 234,016 Guillem de Saint Leidier Guillem de Saint Leidier 234016R