Melodies by Incipit

A | B |C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

Incipit in Manuscript Standard Incipitsort descending BEdT ID Troubadour Attribution in Manuscript Link to Melody
Ma dosne fu al comencar Estat ai com hom esperdutz 070,019 Bernart de Ventadorn none [Bernart de Ventadorn added in later hand] 70019
Mot menueya soauzes dire Fort m'enoja, so auzes dire 305,010 Monge de Montaudo Monge de Montaudo 305010
Mentensio ay toten un uers meza M'entension ai tot'en un vers meza 366,020 Peirol Peirol 366020
Manta ien me mal razona Mainta gens me malrazona 366,019 Peirol Peire Vidal 366019
Meillz co(n) nopot dir ni pes/sar Meills qu'om no pot dir ni pensar 375,016 Pons de Capdoill Pons de Capdoill 375016
Mentaugutz Mentaugutz 248,055 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248055
Mon cor (et) mei (et) mes bones chancons Mon cor e mi e mas bonas chansos 167,037 Gaucelm Faidit none 167037X
Mon cor e mi e mas bonas chansos Mon cor e mi e mas bonas chansos 167,037 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit 167037R
Mos corages mes chaniaz Mos coratges m'es cambiatz 016,017a Albertet de Sestaro none 16,017a
Molt era(n) dolz mei (con)ssir Mout eron dous mei consir 030,019 Arnaut de Maroill Arnaut de Maroill 30019
Mot y fes gran peccat amors Mout i fetz gran peccat amors 155,014 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla 155014R
Molt ifeç granç pecat amors Mout i fetz gran peccat amors 155,014 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla 155014G
Molt me(n)tremis de chantar./uolu(n)ters Mout m'entremis de chantar volontiers 366,021 Peirol Peirol 366021
Mot me te(n)c be p(er) paguat Mout me tenc be per pagatz 248,056 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248056
Molt mabelis lamoros pensamens Tan m'abelis l'amoros pensamens 155,022 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla 155022W
Molt ai estat qen bon esper non ui Trop ai estat mon Bon Esper no vi 370,014 Perdigon none 370014X